Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the western and eastern coasts of south Spitsbergen

Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska