Jagiellonian University Repository

"Vidi coelum novum et terram novam" : treści ideowe i geneza form kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej we Frydmanie

"Vidi coelum novum et terram novam" : treści ideowe ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska