Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Equidecomposability of polyhedra : a solution of Hilbert's Third Problem in Kraków before ICM 1900

Equidecomposability of polyhedra : a solution of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska