Jagiellonian University Repository

"Obywatelki, protestujmy!" : wydarzenie jako początek narracji i jego relacja do kanonu w fandomach historycznych

"Obywatelki, protestujmy!" : wydarzenie jako początek ...

Show full item record

dc.contributor.author Urbańczyk, Agnieszka [USOS147133] pl
dc.contributor.editor Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.contributor.editor Kuster, Maciej pl
dc.contributor.editor Pisarek, Izabela [USOS117653] pl
dc.date.accessioned 2018-06-21T08:29:29Z
dc.date.available 2018-06-21T08:29:29Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942943-1-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55124
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Obywatelki, protestujmy!" : wydarzenie jako początek narracji i jego relacja do kanonu w fandomach historycznych pl
dc.title.alternative "Protest, citizens!" : past event as a beginning of multiple narrations and its relation to canon in history fandoms pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Inicjatywa Humanistyczna "Babel" pl
dc.description.physical 85-103 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink https://ihbabel.files.wordpress.com/2016/04/e_b_poczc485tek.pdf pl
dc.abstract.pl Często fandom definiuje się jako społeczność zainteresowaną konkretnym światem fikcyjnym popularnej książki, filmu czy serialu telewizyjnego, jednak istnieją pewne wydarzenia historyczne, które również zdolne są generować fandomy. Celem tekstu jest wykazanie, że niektórzy z historyków-entuzjastów mogą być nazywani fanami i omówienie relacji ich twórczości (szczególnie fanfiction i fanartu) do faktycznego obiektu fascynacji danej społeczności. Jak pokazuje Hayden White, przeszłość jest nam niedostępna w jakiejkolwiek innej formie niż narracyjna, a zatem już zinterpretowana. Historia może być zatem traktowana jako fikcja, a co za tym idzie - może mieć fanów. Fandom rewolucji francuskiej to mała, lecz bardzo aktywna społeczność, której twórczość musi być uznana za fanowską, choć skupia się na znanych postaciach historycznych, a nie fikcyjnych. Ponieważ istnieje wiele sprzecznych ze sobą relacji, a fani nie mają dostępu do osobowości zaangażowanych w Rewolucję, dokonują selekcji materiałów historiograficznych by, wybierając te najbardziej zgodne ze swoją romantyczną wizją wydarzenia, uznać je za kanon. W ten sposób, inaczej niż w wypadku przyjmowania z góry danego i spójnego kanonu bestsellera, grupa sama wytwarza kanon oparty o zewnętrzne teksty. Choć kanon, zamiast zostać przyjęty, jest przez społeczność konstruowany, nie może być mylony z fanonem. Fani rewolucji francuskiej widzą dużą różnicę między swoją działalnością a tym, co uznają za fakt historyczny, do tego stopnia, że są w stanie krytykować reżysera za ukazanie postaci w sposób, w jaki robi to fanfiction (uznawane za niekanoniczne). Koncepcja kanonu jest w tej grupie tak silna, że zmusza do przedefiniowana klasycznych kategorii genologicznych. Fani niektóre powieści historyczne uznają za teksty analogiczne do własnej twórczości, gdy oddalają się od sztywno ustalonego kanonu. pl
dc.abstract.en We tend to define a fandom as a community interested in particular fictional world from a popular book, movie or TV series, but in fact there are some historical events which generate fandoms as well. This paper’s purpose is to prove some history enthusiasts’ right to be called fans and examines their production (especially fanfiction and fanart) as related to the actual subject of comunnity’s fascination. As Hayden White pointed out, the past is not available to us in any other form than a narration, which implies the act of interpreting. Therefore, we should treat historiography as a form of fiction, and as such it is able to have fans. The French Revolution fandom is a small but very prolific community whose creations can clearly be considered fanworks, even though they represent prominent historical figures (focusing on Robespierre, Saint-Just, Desmoulins and Danton) instead of fictional characters. As fans do not have the access to original personalities of people involved in the Revolution and there are many contradictory accounts of the event, they selectively read historiographical works with which they agree the most and consider them a canon. This way fans themselves create a canon based on external testimonies as opposed to the typical act of accepting a fully developed and consistent canon of a bestseller. Even though the canon, instead of being adopted, is constructed by the community, it cannot be mistaken for a fanon. French Revolution fans see a big difference between their fanwork and what they consider a historical fact, to the extent of criticizing a director for showing their favourite characters in the same way they are shown in fanfiction, which is considered noncanonical. The conception of canon is so important it forces us in this case to redefine classic genology, for fans consider some novels fanworks based on their relation to it. pl
dc.subject.pl fandomy historyczne pl
dc.subject.en history fandoms pl
dc.description.series Seria Wydawnicza Babel; t. 1 pl
dc.description.publication 1,03 pl
dc.title.container Początek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)