Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nd/TiO_2 anatase-brookite photocatalysts for ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Kočí, Kamila
Troppová, Ivana
Reli, Martin
Matějová, Lenka
Edelmannová, Miroslava
Drobná, Helena
Dubnová, Lada
Rokicińska Anna
Kuśtrowski Piotr
Čapek, Libor

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Kočí, Kamila
Troppová, Ivana
Reli, Martin
Matějová, Lenka
Edelmannová, Miroslava
Drobná, Helena
Dubnová, Lada
Rokicińska Anna
Kuśtrowski Piotr
Čapek, Libor

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Kočí, Kamila
Troppová, Ivana
Reli, Martin
Matějová, Lenka
Edelmannová, Miroslava
Drobná, Helena
Dubnová, Lada
Rokicińska Anna
Kuśtrowski Piotr
Čapek, Libor