Jagiellonian University Repository

RNaza MCPIP1 jako istotny regulator wewnątrzkomórkowej puli RNA

RNaza MCPIP1 jako istotny regulator wewnątrzkomórkowej ...

Show full item record

dc.contributor.author Pydyn, Natalia [USOS153611] pl
dc.contributor.author Miękus, Katarzyna [SAP14012939] pl
dc.contributor.author Kotlinowski, Jerzy [SAP14001478] pl
dc.date.accessioned 2018-06-12T08:05:41Z
dc.date.available 2018-06-12T08:05:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0032-5449 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54865
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title RNaza MCPIP1 jako istotny regulator wewnątrzkomórkowej puli RNA pl
dc.title.alternative MCPIP1 : an important RNase controlling intracellular RNA pool pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 350-358 pl
dc.subject.pl MCPIP1 pl
dc.subject.pl RNAza pl
dc.subject.pl RNA pl
dc.subject.pl regulacja potranskrypcyjna pl
dc.subject.pl stan zapalny pl
dc.subject.en MCPIP1 pl
dc.subject.en RNAse pl
dc.subject.en RNA pl
dc.subject.en post-transcriptional regulation pl
dc.subject.en inflammation pl
dc.description.volume 72 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0011.8255 pl
dc.identifier.eissn 1732-2693 pl
dc.title.journal Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne