Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

RNaza MCPIP1 jako istotny regulator wewnątrzkomórkowej ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Pydyn Natalia
Miękus Katarzyna
Kotlinowski Jerzy

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Pydyn Natalia
Miękus Katarzyna
Kotlinowski Jerzy

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Pydyn Natalia
Miękus Katarzyna
Kotlinowski Jerzy