Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa "Intellectuals and the First World War : Central European Perspective" (Kraków, Polska, 20-22 X 2016)

Międzynarodowa konferencja naukowa "Intellectuals ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa