Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja naukowa "Intellectuals and the First World War : Central European Perspective" (Kraków, Polska, 20-22 X 2016)

Międzynarodowa konferencja naukowa "Intellectuals ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa