Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Simvastatin treatment upregulates HO-1 in patients ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Piechota-Polańczyk Aleksandra
Kopacz Aleksandra
Klóska Damian
Zagrapan, Branislav
Neumayer, Christoph
Grochot-Przęczek Anna
Huk, Ihor
Brostjan, Christine
Dulak Józef
Józkowicz Alicja

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Piechota-Polańczyk Aleksandra
Kopacz Aleksandra
Klóska Damian
Zagrapan, Branislav
Neumayer, Christoph
Grochot-Przęczek Anna
Huk, Ihor
Brostjan, Christine
Dulak Józef
Józkowicz Alicja

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Piechota-Polańczyk Aleksandra
Kopacz Aleksandra
Klóska Damian
Zagrapan, Branislav
Neumayer, Christoph
Grochot-Przęczek Anna
Huk, Ihor
Brostjan, Christine
Dulak Józef
Józkowicz Alicja