Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Suicidal thoughts and behaviors and their comorbidity with psychopathological symptoms among patients with schizophrenia hospitalized at long term ward

Suicidal thoughts and behaviors and their comorbidity ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska