Jagiellonian University Repository

Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.

pcg.skipToMenu

Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa