Jagiellonian University Repository

Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii

pcg.skipToMenu

Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Beata [SAP12017746] pl
dc.contributor.editor Czapnik, Grzegorz pl
dc.contributor.editor Gruszka, Zbigniew pl
dc.contributor.editor Ladorucki, Jacek pl
dc.date.accessioned 2015-04-22T11:31:43Z
dc.date.available 2015-04-22T11:31:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7969-112-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64203-31-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5474
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii pl
dc.title.alternative Jan Muszkowski as a continuer of Karol Estreicher's work : the story of some bibliography pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pl
dc.description.physical 123-136 pl
dc.abstract.pl Stworzenie bibliografii polskiej to ważne, ale też bardzo trudne zadanie. W największym zakresie podjął się go Karol Estreicher Senior, a po jego śmierci syn Stanisław. Wspólnie stworzyli bibliografie od XV do XIX wieku. Jan Muszkowski podjął się kontynuacji tego wielkiego dzieła. Prace trwały od 1917 do 1943 roku. Początkowo historyk książki pracował sam, w 1925 roku stworzono specjalny zespól, a pomocnikami byli bibliotekarze z najważniejszych bibliotek w Polsce, między innymi z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Ordynacji Krasińskich i Biblioteki Jagiellońskiej. Niestety jej efekty nigdy nie zostały wydane drukiem, gdyż uległy zniszczeniu podczas powstania warszawskiego pl
dc.abstract.en Creating polish bibliography is important, but also very difficult task. The biggest range of work was made by Karol Estreicher Senior and after his death his son continued father's doing. Together they publish the bibliography since 15th till 19th century.next who continued this great work was Jan Muszkowski. He was writing his part since 1917 till 1943. Firstly he was working alone, but in 1925 special group was created and co-workers were librarians from the most important libraries in Poland e.g. Warsaw Uniwersity Library, Krasinski's Estate and Jagielonian Library. Unfortunetely the efect of this work wasn't publish, because it was destroyed during Warsaw's Raise pl
dc.subject.pl bibliografia pl
dc.subject.pl Muszkowski Jan pl
dc.subject.pl Estreicher Karol pl
dc.subject.pl XX wiek pl
dc.description.series Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 150 pl
dc.title.container Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje = Jan Muszkowski - people, epoch, books : traditions and continuations pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)