Jagiellonian University Repository

Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations

Skills shortages and mismatches on the Polish labour ...

Show full item record

dc.contributor.author Kocór, Marcin [SAP11118431] pl
dc.date.accessioned 2018-05-29T10:12:42Z
dc.date.available 2018-05-29T10:12:42Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1898-3529 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54630
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations pl
dc.title.alternative Niedobory kompetencyjne i niedopasowania na polskim rynku pracy a rekomendacje dla polityki publicznej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-52 pl
dc.identifier.weblink http://zpub.uek.krakow.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.03 pl
dc.abstract.pl Badania w różnych krajach pokazują, że jednym z ważniejszych problemów dotykających rynek pracy są w ostatnim czasie niedopasowanie i niedobory kompetencyjne. Autor przedstawia w pierwszej kolejności dane dotyczące niedopasowania polskiego rynku pracy w latach 2010-2014. Przy czym w analizach wykorzystano unikatowe podejście łączące informacje o wymaganiach pracodawców i kompetencjach dostępnych na rynku pracy, odnosząc się przy tym do większej liczby kompetencji niż w innych badaniach. Na podstawie przedstawionych wyników w drugiej części artykułu przedstawione zostały rekomendacje dotyczące zaprojektowania polityk publicznych w celu radzenia sobie z niedopasowaniami na rynku pracy. pl
dc.abstract.en Studies from various countries indicate that one of the most important issues recently affecting the labour market is skills mismatch and skills shortage. This paper presents the results of imbalances on the Polish labour market in the period 2010-2014. The research took a unique approach by comparing data on positions and skills from both the demand and supply perspectives in order to deduce the impacts on skills shortage and skills mismatch. It examined a wider range of skills as compared to other similar approaches and further referred them to positions for which they were requested by employers. The findings were then juxtaposed with the opinions of job seekers for the same positions. Based on the results, the paper presents a set of recommendations for public policies designed to address those problems. The findings of this research are consistent with similar studies in other countries, thus emphasising the applicability of the method and the findings in a broader context. pl
dc.subject.pl niedobory kompetencyjne pl
dc.subject.pl niedopasowanie kompetencyjne pl
dc.subject.pl rynek pracy pl
dc.subject.pl polityki publiczne pl
dc.subject.en skills shortage pl
dc.subject.en skills mismatch pl
dc.subject.en labour market pl
dc.subject.en public policy pl
dc.description.number 4 (42) pl
dc.description.points 14 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.15678/ZP.2017.42.4.03 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne = Public Governance pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0