Jagiellonian University Repository

Zamówienia publiczne : możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98.

pcg.skipToMenu

Zamówienia publiczne : możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98.

Show full item record

dc.contributor.author Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.date.accessioned 2015-04-22T10:11:23Z
dc.date.available 2015-04-22T10:11:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1895-0396 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5461
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zamówienia publiczne : możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98. pl
dc.title.alternative Public procurement : reliance on the capacities of other entities to prove fulfilment of the relevant selection criteria, requirement of verification of capacities and resources disposal during the execution of a contract, intruduction and note on the ECJ judgment 2.12.1999, case C-176/98 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 54-58 pl
dc.description.number 10 (109) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Europejski Przegląd Sądowy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Europejskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)