Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Głos "Jeremiasza polskiego" w dobie upadku ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Jończyk Anna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Jończyk Anna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Jończyk Anna