Jagiellonian University Repository

Pisarz naiwny i sentymentalny : wykłady harwardzkie 2009

Pisarz naiwny i sentymentalny : wykłady harwardzkie 2009

Show full item record

dc.contributor.author Pamuk, Orhan pl
dc.date.accessioned 2018-05-23T17:54:36Z
dc.date.available 2018-05-23T17:54:36Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-08-04970-9 pl
dc.identifier.isbn 978-83-08-04937-2 pl
dc.identifier.isbn 978-83-08-04971-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54445
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pisarz naiwny i sentymentalny : wykłady harwardzkie 2009 pl
dc.title.alternative The naive and the sentimental novelist pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Literackie pl
dc.description.physical 174, [5] pl
dc.description.additional Zapis wykładów wygłoszonych w 2009 r. przez Orhana Pamuka na Uniwersytecie Harvarda w ramach Wykładów Nortonowskich pl
dc.abstract.pl Wychodząc od rozróżnienia na pisarzy oraz czytelników naiwnych i sentymentalnych - ci pierwsi angażują się w tekst, dają się mu porwać i uwieść; ci drudzy traktują go refleksyjnie, analizują, porównują, poszukują ukrytych znaczeń - Orhan Pamuk zastanawia się nad istotą aktu pisania i czytania, sztuką interpretacji oraz istotą gatunku powieściowego. By znaleźć odpowiedź, dokonuje autorskiej analizy własnych powieści, a także sięga po dzieła klasyków - Flauberta, Balzaka, Dostojewskiego, Tołstoja, Manna, Prousta, Joyce'a, Woolf, Borgesa i Calvino. Eseje składające się na książkę są zapisem wykładów wygłoszonych przez Orhana Pamuka w 2009 roku na Uniwersytecie Harvarda. pl
dc.subject.pl Orhan Pamuk pl
dc.subject.en Orhan Pamuk pl
dc.description.publication 9,6 pl
dc.contributor.translator Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)