Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Poetyka autokreacji : narracje doświadczenia artystycznegoAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard