Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Poetyka autokreacji : narracje doświadczenia artystycznegoPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Popiel Magdalena
Walas Teresa
Nycz Ryszard