Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Granice przedstawialności doświadczenia : narracja ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kunz Tomasz
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Walas Teresa
Nycz Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Walas Teresa
Nycz Ryszard