Jagiellonian University Repository

Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)

Byzantine coins from the Jagiellonian University ...

Show full item record

dc.contributor.author Bodzek, Jarosław [SAP11015276] pl
dc.contributor.editor Bogucki, Mateusz pl
dc.contributor.editor Garbaczewski, Witold pl
dc.contributor.editor Śnieżko, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2018-05-23T10:18:38Z
dc.date.available 2018-05-23T10:18:38Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63760-93-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54391
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pl
dc.description.physical 39-52 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 37; liczba stron 621; liczba arkuszy wydawniczych 29; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)