Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580) : propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska