Jagiellonian University Repository

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580) : propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej

pcg.skipToMenu

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580) : propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska