Jagiellonian University Repository

The Atlas of the Principality of Polotsk : an introduction

The Atlas of the Principality of Polotsk : an introduction

Show full item record

dc.contributor.author Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2018-05-22T08:58:09Z
dc.date.available 2018-05-22T08:58:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2082-0984 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54384
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The Atlas of the Principality of Polotsk : an introduction pl
dc.title.alternative Atlas Księstwa Połockiego : wprowadzenie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-36 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Terminus/2017/Terminus-2017-1/art/10447/ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wprowadzenie do Atlasu Księstwa Połockiego (1580) autorstwa S. Pachołowieckiego. Autor omawia okoliczności jego publikacji. Odsyła także do referatów K. Łopateckiego, G. Franczaka, J. Niedźwiedzia i K. Kozicy. pl
dc.abstract.en The paper brings an introduction to the Atlas of the Principality of Polotsk (1580) by S. Pachołowiecki. The author discusses circumstances of its publication. He also refers papers by K. Łopatecki, G. Franczak, J. Niedźwiedź and K. Kozica. pl
dc.subject.pl Atlas Księstwa Połockiego pl
dc.subject.pl Stanisław Pachołowiecki pl
dc.subject.pl kartografia renesansowa pl
dc.subject.pl polska literatura renesansowa pl
dc.subject.pl wojny inflanckie pl
dc.subject.pl Połock 1579 pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl Iwan Groźny pl
dc.subject.en Atlas of the Principality of Polotsk pl
dc.subject.en Stanisław Pachołowiecki pl
dc.subject.en renaissance cartography pl
dc.subject.en Polish renaissance literature pl
dc.subject.en Livonian war pl
dc.subject.en Polotsk 1579 pl
dc.subject.en Muscovy pl
dc.subject.en Ivan the Terrible pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1 (42) pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843844TE.17.008.8266 pl
dc.identifier.eissn 2084-3844 pl
dc.title.journal Terminus pl
dc.contributor.translator Szymańska, Kaja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 2014/15/B/HS2/01104 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska