Jagiellonian University Repository

Ukraińska transmoderność albo dysharmonia kanonów europejskiego i ukraińskiego modernizmu

pcg.skipToMenu

Ukraińska transmoderność albo dysharmonia kanonów europejskiego i ukraińskiego modernizmu

Show full item record

dc.contributor.author Boruszkowska, Iwona [SAP14016310] pl
dc.date.accessioned 2018-05-18T14:04:23Z
dc.date.available 2018-05-18T14:04:23Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54342
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ukraińska transmoderność albo dysharmonia kanonów europejskiego i ukraińskiego modernizmu pl
dc.title.alternative Ukrainian transmodernity or the dissonance between the European and Ukrainian modernist canons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-19 pl
dc.description.additional Niniejszy artykuł jest częścią rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Fazana pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2017/3-33-2017/art/11442/ pl
dc.abstract.pl Tekst poświęcony jest ukraińskiemu modernizmowi, obejmuje rozważania na temat odrębności modernizmu wschodnioeuropejskiego. W związku z modernizacją i europeizacją wschodnich wariantów modernizmu rozwijały się różne poglądy badawcze na temat epoki i myślenia modernistycznego. Modernizm funkcjonował jako ruch łączący często przeciwstawne tendencje, wytwarzający wschodniosłowiańskie warianty poszczególnych prądów pl
dc.abstract.en This article is an attempt to give a synthetic overview of the phenomenon of modernity in the Ukrainian literature of the late nineteenth and early twentieth century. It considers the problem of the Europeanization of Ukrainian culture and presents different views of researchers on the phenomenon of modernism. pl
dc.subject.pl ukraiński modernizm pl
dc.subject.pl dekadentyzm pl
dc.subject.pl doświadczenie nowoczesności pl
dc.subject.pl Młoda Muza pl
dc.subject.en Ukrainian modernism pl
dc.subject.en experience of modernity pl
dc.subject.en decadence pl
dc.subject.en The Young Muse group pl
dc.description.number 3 (33) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2084395XWI.17.016.7774 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project DEC-2014/12/T/HS2/00141 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska