Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Teatry górnośląskiego pogranicza : kartki z historii ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Linert Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Linert Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Linert Andrzej