Jagiellonian University Repository

(Anty)estetyka wizualna polskich zinów: część II : "obieg alternatywny" w latach 90.

(Anty)estetyka wizualna polskich zinów: część II : ...

Show full item record

dc.contributor.author Flont, Mateusz [USOS151619] pl
dc.contributor.editor Wszołek, Mariusz pl
dc.contributor.editor Grech, Michał pl
dc.contributor.editor Siemes, Annette pl
dc.date.accessioned 2018-05-10T11:43:17Z
dc.date.available 2018-05-10T11:43:17Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65705-65-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54219
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title (Anty)estetyka wizualna polskich zinów: część II : "obieg alternatywny" w latach 90. pl
dc.title.alternative Visual (anti)aesthetic of Polish zines : part II : "alternative circulation" in the 90s pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner pl
dc.description.physical 155-175 pl
dc.identifier.weblink http://libron.pl/katalog/czytaj/id/277 pl
dc.abstract.pl W artykule opisano rozwój (anty)estetyki wizualnej zinów - w tym fanzinów i artzinów - w latach 90. Choć ta forma pojawiła się już pod koniec lat 70. w PRL-u, to właśnie pierwsza dekada III RP była dla zinów najlepszym czasem. 11 kwietnia 1990 roku ustawowo zniesiono cenzurę, co dało setkom młodych ludzi dużą motywację do twórczego działania. Jednak mimo możliwości legalnej działalności wielu twórców swe pisma wydawało nielegalnie. O ile w latach 80. ziny tworzyli punkowcy, artyści, anarchiści, metalowcy i skinheadzi, to w kolejnej dekadzie (oprócz wyżej wymienionych) działać zaczęli również ekolodzy, wegetarianie, obrońcy praw zwierząt, a także neonaziści, neopoganie i kibice sportowi. W latach 80. do tworzenia zinów używano tzw. "metody kleju i nożyczek": matryce pism robiono ręcznie, teksty pisano na maszynie do pisania oraz odręcznie, całość wraz ze zdjęciami i rysunkami naklejano na kartkę i to tworzyło matrycę, którą następnie powielano na kserografie. W latach 90. coraz powszechniejsze stało się korzystanie z komputerów, choć początkowo w roli maszyn do pisania, a dopiero później zaczęto używać ich do składu komputerowego. To w znacznym stopniu wpłynęło na formę wizualną zinów, gdyż elementy składowe (tytuły, nagłówki, kolumny, ilustracje) przestały być już tak chaotycznie (przeważnie kolażowo) rozmieszczone - można by rzec, iż komputery "ugrzeczniły" ziny. Około 2000 roku ziny zaczęły zanikać, wielu twórców zalegalizowało działalność lub przeniosło się do internetu. pl
dc.abstract.en The article describes the development of (anti)visual aesthetics of zines - including fanzines and artzines - in the 90s. Although this form appeared in the late 1970s in the Polish People's Republic, it was the first decade of the Third Polish Republic that was the best time for the zine. On April 1990, censorship was abolished by law, giving hundreds of young people great motivation for creative action. Despite the opportunity for legal activity many authors preferred to stay illegitimate. While in 80s zines were created mainly by artists, anarchists, metal music fans, skinheads, in 90s many others joined them, for example: environmentalists, vegetarians, animal rights activists, neo-Nazis, neo-pagans and sports fans. In 80s they used so-called method of "glue and scissors": stencils were made by hand, texts were written on a typewriter and handwritten, the whole with photos and drawings was attached to a sheet of paper and that was then duplicated on a photocopy. In 90s computer use became more common, initially as a typewriter, and later as a tool to create whole paper. This has greatly influenced the visual form of zin, since the components (titles, headings, columns, illustrations) ceased to be so chaotically (mostly collage) arranged - probably computers made the zines less disorderly. Around 2000 the zines began to disappear, many authors legalized the business or moved to the internet. pl
dc.subject.pl zin pl
dc.subject.pl fanzin pl
dc.subject.pl artzin pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.pl antyestetyka pl
dc.subject.pl wizualność pl
dc.subject.en zine pl
dc.subject.en fanzine pl
dc.subject.en artzine pl
dc.subject.en aesthetic pl
dc.subject.en anti-aesthetic pl
dc.subject.en visuality pl
dc.description.series Projektowanie Komunikacji = Communication Design pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Badanie komuikacji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 17; liczba stron 398; liczba arkuszy wydawniczych 24,9; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska