Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności zagranicznego orzeczenia : niestosowanie umowy bilateralnej z Chinami z 1987 r. do orzeczeń wydanych w Hongkongu i Makau : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 451/12

Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska