Jagiellonian University Repository

Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji

pcg.skipToMenu

Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa