Jagiellonian University Repository

Recent developments of Polish labour law

pcg.skipToMenu

Recent developments of Polish labour law

Show full item record

dc.contributor.author Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.date.accessioned 2015-04-21T15:34:20Z
dc.date.available 2015-04-21T15:34:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1865-3030 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5417
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Recent developments of Polish labour law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 413-420 pl
dc.abstract.pl Opracowanie dotyczy rozwoju polskiego prawa pracy w ostatnich latach. Przedstawione zostały uregulowania antykryzysowe, a także najnowsze rozwiązania prawne dotyczące czasu pracy, praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem, a także zatrudnienia terminowego. pl
dc.abstract.en The elaboration introduces the development of Polish labour law in the recent years. Author presents anti - crisis regulations, as well as new regulations concerning working time, employee rights connected to parenthood and fixed - term employment. pl
dc.subject.pl kryzys ekonomiczny pl
dc.subject.pl czas pracy pl
dc.subject.pl uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem pl
dc.subject.pl zatrudnienie terminowe pl
dc.subject.en economic crisis pl
dc.subject.en working time pl
dc.subject.en employee rights connected with parenthood pl
dc.subject.en fixed - term employment pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht pl
dc.language.container ger pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)