Jagiellonian University Repository

Libertas dicendi : z genealogii pojęcia parezji

pcg.skipToMenu

Libertas dicendi : z genealogii pojęcia parezji

Show full item record

dc.contributor.author Ryczek, Wojciech [SAP13905138] pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T12:30:44Z
dc.date.available 2018-05-08T12:30:44Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54178
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Libertas dicendi : z genealogii pojęcia parezji pl
dc.title.alternative Libertas dicendi : on the genealogy of parrhesia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-116 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/47526/WA248_64748_P-I-2524_ryczek_o.pdf pl
dc.abstract.pl Idea mówienia prawdy czy nieustraszonej mowy, to jeden z ulubionych tematów późnych pism Michela Fucaulta i jego ostatnich wykładów w Collège de France. Głównym celem artykułu jest przedstawienie pojęcia parezji w trzech głównych kontekstach: retoryki, filozofii i polityki. W każdym z nich nieustraszona mowa odgrywa inną rolę, ale zawsze wiąże się z etosem osoby, która mówi do innych osób. Jako figura retoryczna, filozoficzny styl życia czy cnota polityczna, zawsze przekracza konwencjonalne techniki mówienia prawdy. pl
dc.abstract.en The idea of truth-telling or fearless speech is one of the preferred topics in Michel Foucault’s later works and his final lectures at the Collège de France. The main purpose of the article is to present the notion of parrhesia in three primary disciplines, specifically the rhetoric, the philosophy, and the politics. In each of them fearless speech plays different role, but is related to the ethos of the person who speaks to other people. As a rhetorical figure of speech, as a philosophical lifestyle, or a political virtue, it always exceeds conventional techniques of verediction. pl
dc.subject.pl Michel Foucault pl
dc.subject.pl parezja pl
dc.subject.en Michel Foucault pl
dc.subject.en parrhesia pl
dc.description.number 3 (135) pl
dc.description.publication 0,94 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Przestrzenie geospołeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa