Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Libertas dicendi : z genealogii pojęcia parezjiPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Ryczek Wojciech

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Ryczek Wojciech

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Ryczek Wojciech