Jagiellonian University Repository

Co wolno krytyce, to nie dydaktyce? : uroki i manowce wartościowania

pcg.skipToMenu

Co wolno krytyce, to nie dydaktyce? : uroki i manowce wartościowania

Show full item record

dc.contributor.author Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T11:07:11Z
dc.date.available 2018-05-08T11:07:11Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0239-6858 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54170
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Co wolno krytyce, to nie dydaktyce? : uroki i manowce wartościowania pl
dc.title.alternative Criticism in the classroom - the pros and cons of value judgment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 52-59 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/2-5-bobinski-co-wolno-krytyce.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia strategię kształcenia kulturowego mającą na celu pogłębienie odbioru tekstów literackich i pozaliterackich w praktyce szkolnej. Odwołując się zarówno do kognitywnej myśli filmowej, jak i doświadczeń dydaktyki i krytyki literatury, autor zaleca wartościowanie tekstów na podstawie ich kategoryzacji oraz porównywanie dzieł literackich i filmowych. Uczeń powinien mieć prawo do czynności właściwych profesjonalnej krytyce, co może stworzyć warunki do ożywienia szkolnych spotkań z tekstami kultury. pl
dc.abstract.en The article presents the author’s strategy for teaching literature and media studies, the goal of which is to, encourage sustained and more serious reading of literature and appreciation of other worthy texts within the school system. The author refers to cognitive film theory as well as to experience of literature teaching and criticism. The core of the proposition is to encourage educators to launch a school strategy of text evaluation after categorization. The author also recommends a comparison of literature with filmic texts. The strategy described in the article equips pupils with the chance to use the critic’s technique during lessons. It may offer an opportunity to revitalize the teaching of literature, literary appreciation and film studies. pl
dc.subject.pl dydaktyka pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.en didactics pl
dc.subject.en literary criticism pl
dc.subject.en film pl
dc.description.number 2 (118) pl
dc.description.publication 0,68 pl
dc.identifier.eissn 2449-8998 pl
dc.title.journal Edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska