Jagiellonian University Repository

Nauczyciel w roli krytyka literackiego

pcg.skipToMenu

Nauczyciel w roli krytyka literackiego

Show full item record

dc.contributor.author Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T11:07:05Z
dc.date.available 2018-05-08T11:07:05Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0239-6858 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54169
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nauczyciel w roli krytyka literackiego pl
dc.title.alternative Teacher in the role of literary critic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-43 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/2-3-janus-sitarz-nauczyciel-w-roli-krytyka-literackiego.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia przyczyny niechęci młodych ludzi do literatury pięknej i sposoby zmotywowania digitalnych tubylców do lektury. Autorka rozważa możliwość czerpania przez polonistów szkolnych inspiracji z warsztatu krytyki literackiej. Za szczególnie skuteczne uważa wykorzystywanie na lekcjach literatury najnowszej, niezaanektowanej przez internetowe streszczenia, co stanowi wyzwanie interpretacyjne zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Inne sposoby, jakie winien wziąć pod uwagę polonista pragnący wychować prawdziwego czytelnika, to odejście od instrumentalizmu w edukacji literackiej, eksponowanie przez nauczyciela osobistej fascynacji literaturą oraz organizowanie zajęć w "wolnej strefie czytania". pl
dc.abstract.en The article explores young people’s reluctance to read literature and how to motivate a generation of digital natives to reach for a book. The author reflects on literary education inspired by a literary criticism workshop. Special attention is drawn to the most recent literature as particularly motivating because it poses a challenge to both teachers and pupils. Additional approaches for teachers to consider in order to nurture an affinity for reading include rejection of instrumentalism in literary education (e.g. teaching to the test) and expression of the teacher’s personal fascination with literature and organization of classes in “the free zone of reading”. pl
dc.subject.pl nauczyciel literatury pl
dc.subject.pl krytyk literacki pl
dc.subject.pl dydaktyka literatury pl
dc.subject.pl bariery odbioru literatury pl
dc.subject.pl digitalny tubylec pl
dc.subject.pl lektura nieczytana pl
dc.subject.pl literatura najnowsza pl
dc.subject.pl motywacja do czytania pl
dc.subject.pl warsztat krytyczny pl
dc.subject.en literature teacher pl
dc.subject.en literary critic pl
dc.description.number 2 (118) pl
dc.description.publication 0,66 pl
dc.identifier.eissn 2449-8998 pl
dc.title.journal Edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska