Jagiellonian University Repository

Jacques Rancière : historia literatury i polityka

Jacques Rancière : historia literatury i polityka

Show full item record

dc.contributor.author Franczak, Jerzy [SAP11019517] pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T11:05:43Z
dc.date.available 2018-05-08T11:05:43Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54163
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jacques Rancière : historia literatury i polityka pl
dc.title.alternative Jacques Rancière : the history of literature, and politics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 187-196 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/47531/WA248_64918_P-I-2524_franczak_o.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł ten prezentuje teorię literatury Jacquesa Ranciere’a, który dowodzi, że wymiar estetyczny jest przyrodzony polityce, a sztuka jest zawsze już polityczna, w tym sensie, że jej formy proponują nowe paradygmaty dla wspólnoty. Zarówno literatura, jak polityka oferują nowe sposoby wrażania rzeczywistości. Teorię tą zajmuje szczególnie tak zwany estetyczny reżim sztuki, który zrywa z rozmaitymi hierarchiami innych reżimów ("etycznego" czy "reprezentacyjnego"). Taki artystyczny egalitaryzm odpowiada zburzeniu realnych społecznych i politycznych hierarchii. Historia literatury musi każdorazowo określić tę korespondencję między formami literackimi a formami działania politycznego. pl
dc.abstract.en This article is an attempt at presenting Jacques Rancière’s literary theory. French philosopher proves that an aesthetic dimension is inherent to politics and that the arts have a political dimension: their forms propose new paradigms of the community. Both literature and politics propose new ways of articulating reality. His theory concerns especially the so called "esthetic regime of art" which breaks down various hierarchies of other regimes ("ethical" and "representational"). Such an artistic egalitarianism is analogous to the breaking down of real social and political hierarchies. The history of literature has to define in each case this correspondence between literary forms and forms of political action. pl
dc.subject.pl Jacques Rancière pl
dc.subject.pl historia literatury pl
dc.subject.pl poltyka pl
dc.subject.en Jacques Rancière pl
dc.subject.en history of literature pl
dc.subject.en politics pl
dc.description.number 3 (135) pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Przestrzenie geospołeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)