Jagiellonian University Repository

A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the $XH \rightarrow qqbb$ final state with the ATLAS detector

pcg.skipToMenu

A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the $XH \rightarrow qqbb$ final state with the ATLAS detector

Show full item record

dc.contributor.author Pałka, Marek [SAP14007322] pl
dc.contributor.author Richter-Wąs, Elżbieta [SAP11013626] pl
dc.contributor.other Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2880 pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T10:39:04Z
dc.date.available 2018-05-08T10:39:04Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0370-2693 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54159
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the $XH \rightarrow qqbb$ final state with the ATLAS detector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24-45 pl
dc.description.volume 779 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.physletb.2018.01.042 pl
dc.identifier.eissn 1873-2445 pl
dc.title.journal Physics Letters. B pl
dc.contributor.institution ATLAS Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa