Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Differential influence of four invasive plant species on soil physicochemical properties in a pot experiment

Differential influence of four invasive plant species ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa