Jagiellonian University Repository

The effect of gluconic acid secretion by phosphate-solubilizing Pseudomonas putida bacteria on dissolution of pyromorphite Pb_{5}(PO_{4})_{3}Cl and Pb remobilization

pcg.skipToMenu

The effect of gluconic acid secretion by phosphate-solubilizing Pseudomonas putida bacteria on dissolution of pyromorphite Pb_{5}(PO_{4})_{3}Cl and Pb remobilization

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa