Jagiellonian University Repository

Kilka uwag o przestrzeni w filmie japońskim

Kilka uwag o przestrzeni w filmie japońskim

Show full item record

dc.contributor.author Loska, Krzysztof [SAP11015757] pl
dc.date.accessioned 2018-04-27T07:54:49Z
dc.date.available 2018-04-27T07:54:49Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53952
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kilka uwag o przestrzeni w filmie japońskim pl
dc.title.alternative Space in Japanese films pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-196 pl
dc.abstract.pl Artykuł mówi o odmiennym od klasycznych wzorców obowiązujących w filmie fabularnym sposobie organizacji przestrzeni ekranowej w filmie japońskim, wynikającym z różnic kulturowych w postrzeganiu przestrzeni. Wielopoziomowe różnice między sztuką japońską i europejską (m.in. w sposobie postrzegania przedmiotów, roli perspektywy, stosunku głębi do powierzchni, zależności między obrzeżami a centrum) znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji obrazu filmowego. Autor zwraca uwagę na kilka kwestii zasadniczych dla zrozumienia konstrukcji obrazu w kinematografii japońskiej, której najwybitniejsi przedstawiciele - Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu i Akira Kurosawa - poszukiwali własnych zasad budowania przestrzeni wizualnej i posługiwali się systemem perspektywicznym wykorzystywanym w tradycyjnym malarstwie. Na konkretnych przykładach z ich twórczości Loska analizuje odejście od klasycznego paradygmatu w sposobie przedstawiania oraz wytworzenie układów przestrzennych nie podporządkowanych przyczynowo-skutkowemu łańcuchowi zdarzeń. pl
dc.abstract.en The article presents the way space is used and arranged in Japanese films. The differences between Japanese and European art (for example how objects are perceived, the role of perspective, the relation between the surface and the depth of the image) are reflected in how film images are constructed. The author points out certain key elements of image construction in Japanese cinematography. Kenji Mizoguchi, Yasujirô Ozu and Akira Kurosawa tried to develop their own rules of building visual space, and used perspective system used in traditional paintings. pl
dc.subject.en Japanese cinema pl
dc.subject.en Ozu Yasujirô pl
dc.subject.en Mizoguchi Kenji pl
dc.subject.en Kurosawa Akira pl
dc.description.volume 31 pl
dc.description.number 65 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Obraz filmowy, obraz w filmie (cz. II) pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)