Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Types of organizational culture in Polish schools based on the typology of Ch. Handy

Types of organizational culture in Polish schools ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach