Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Jubileusz profesor Marii KorytowskiejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Płaszczewska Olga
Siwiec Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Płaszczewska Olga
Siwiec Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Płaszczewska Olga
Siwiec Magdalena