Jagiellonian University Repository

Szyfr w "Dzienniku bez samogłosek" Aleksandra Wata

pcg.skipToMenu

Szyfr w "Dzienniku bez samogłosek" Aleksandra Wata

Show full item record

dc.contributor.author Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.date.accessioned 2018-04-25T15:05:48Z
dc.date.available 2018-04-25T15:05:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53878
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Szyfr w "Dzienniku bez samogłosek" Aleksandra Wata pl
dc.title.alternative Code in Aleksander Wat's "Dziennik bez samogłosek" (Diary without vowels) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 336-356 pl
dc.description.additional Artykuł wraz z fragmentami nowej edycji "Dziennika bez samogłosek" (w wersji zaszyfrowanej i nowym odczytaniu Michaliny Kmiecik). pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/66333/WA248_85940_P-I-2524_kmiecik-szyfr_o.pdf pl
dc.abstract.pl Tekst stanowi prezentację niepublikowanego dotychczas, zaszyfrowanego Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata. Opracowane fragmenty pochodzą z „oryginalnego maszynopisu” przechowywanego w archiwum pisarza w Beinecke Rare Book & Manuscript Library - są przedrukowane w dwóch wersjach: 1) genetycznej, najbliższej temu, co zachowało się w archiwum (z pominięciem samogłosek, pozostawieniem składni, interpunkcji, błędów literowych, potknięć stylistycznych i leksykalnych Wata); 2) rozszyfrowanej (dodano samogłoski i poprawiono zapis wyrazów, pozostawiono jednak oryginalną składnię i interpunkcję). Komentarz stanowi próbę interpretacji Watowskiego szyfru w duchu krytyki somatycznej Adama Dziadka - jako modelu „pisma przyspieszonego”, warunkowanego chorobą bólową i naznaczonego somatycznym doświadczeniem pisarza. pl
dc.subject.pl intymistyka pl
dc.subject.pl archiwum pl
dc.subject.pl patografia pl
dc.subject.pl krytyka somatyczna pl
dc.subject.en intimism pl
dc.subject.en archive pl
dc.subject.en patography pl
dc.subject.en somatic criticism pl
dc.description.number 4 (166) pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2017.4.20 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Kierunki, zwroty i przystanki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa