Jagiellonian University Repository

The notion of a consumer on the capital market under Polish and EU law

pcg.skipToMenu

The notion of a consumer on the capital market under Polish and EU law

Show full item record

dc.contributor.author Dybiński, Jacek [SAP14003989] pl
dc.date.accessioned 2018-04-25T10:49:59Z
dc.date.available 2018-04-25T10:49:59Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63515-34-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53864
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The notion of a consumer on the capital market under Polish and EU law pl
dc.title.alternative Pojęcie konsumenta na rynku kapitałowym w prawie polskim i unijnym pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 55 pl
dc.description.additional Allerhand Working Paper 23/2017. Bibliogr. s. 53-57. pl
dc.identifier.weblink http://www.allerhand.pl/images/allerhand/pdf/wp/WP_IA_23_2017_JD_2018_04_23.pdf pl
dc.identifier.weblink http://www.allerhand.pl/index.php/pl/dzialalnosc/publikacje/working-papers.html pl
dc.description.number WP IA Nr 23/2017 pl
dc.description.points 4 pl
dc.contributor.institution Instytut Allerhanda pl
dc.date.accession 2018-04-24 pl
dc.participation Dybiński, Jacek: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)