Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarzAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Nowińska Ewa
Szczepanowska-Kozłowska, Krystyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Nowińska Ewa
Szczepanowska-Kozłowska, Krystyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Nowińska Ewa
Szczepanowska-Kozłowska, Krystyna