Jagiellonian University Repository

Echoes of the Jagiellonian idea in the present Polish military assistance programs

pcg.skipToMenu

Echoes of the Jagiellonian idea in the present Polish military assistance programs

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa