Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaplica Sobieskiego w kościele Kapucynów w Warszawie : sztuka i mediacja znaczeń w służbie propagandy rządowej Królestwa Polskiego lat 1815-1830

Kaplica Sobieskiego w kościele Kapucynów w Warszawie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska