Jagiellonian University Repository

Kaplica Sobieskiego w kościele Kapucynów w Warszawie : sztuka i mediacja znaczeń w służbie propagandy rządowej Królestwa Polskiego lat 1815-1830

pcg.skipToMenu

Kaplica Sobieskiego w kościele Kapucynów w Warszawie : sztuka i mediacja znaczeń w służbie propagandy rządowej Królestwa Polskiego lat 1815-1830

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska