Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Physico-geographical mesoregions of Poland : verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data

Physico-geographical mesoregions of Poland : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska