Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Standardowe dane bibliograficzne w katalogach hybrydowychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska nie afiliował
Sanetra Krystyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Sanetra Krystyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Sanetra Krystyna