Jagiellonian University Repository

Menadżerki uznania : kształtowanie się dyskursu pracy seksualnej w Polsce 1995-2016

Menadżerki uznania : kształtowanie się dyskursu ...

Show full item record

dc.contributor.author Ratecka, Anna [SAP14014385] pl
dc.date.accessioned 2018-04-23T12:26:34Z
dc.date.available 2018-04-23T12:26:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53735
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Menadżerki uznania : kształtowanie się dyskursu pracy seksualnej w Polsce 1995-2016 pl
dc.title.alternative Managers of recognition : the development of sex work discourse in Poland 1996-2016 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 46-73 pl
dc.identifier.weblink http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume41/PSJ_14_1_Ratecka_sp.pdf pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy kształtowania się dyskursu pracy seksualnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli Fundacji La Strada. W moim tekście wprowadzę pojęcie menadżerek uznania, a więc przedstawicieli społecznych występujących w imieniu kobiet świadczących usługi seksualne. Szczególną uwagę skupię na działaniu Fundacji La Strada, pierwszej i wiodącej w Polsce inicjatywie kobiecej podejmującej tematykę prostytucji i handlu ludźmi. Przedstawicielki Fundacji La Strada pełnią rolę menadżerek uznania kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce, kształtując dyskurs pracy seksualnej, sposób postrzegania pracownic seksualnych oraz sugerowania rozwiązań politycznych w tym obszarze. Fundacja La Strada i jej przedstawicielki, jako certyfikowane menadżerki uznania, mają dominującą pozycję w Polsce, jeśli chodzi o formułowanie uznania kobiet świadczących usługi seksualne, w szczególności poprzez jej wpływ na dyskurs feministyczny w Polsce. pl
dc.abstract.en This paper concerns the development of sex work discourse in Poland, with special attention given to the role of La Strada Foundation. In my paper, I am introducing the term "managers of recognition", the social agents who aim at representing women selling sexual services. I will especially investigate the activity of La Strada Foundation, the first and leading initiative in Poland in the field of sex work and trafficking in women. The representatives of La Strada Foundation act as managers of recognition for women selling sexual services in Poland, shaping the discourse on sex work, the perception of female sex workers, and policy solutions in this field. La Strada Foundation and its representatives, as certified managers of recognition, hold dominant position in defining the recognition of sex workers, especially because of its influence on feminist movement in Poland. pl
dc.subject.pl praca seksualna pl
dc.subject.pl menadżerki uznania pl
dc.subject.pl uznanie pl
dc.subject.pl feminizm pl
dc.subject.en sex work pl
dc.subject.en managers of recognition pl
dc.subject.en recognition pl
dc.subject.en feminism pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 2,5 pl
dc.identifier.doi 10.18778/1733-8069.14.1.03 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.title.volume Usługi seksualne - teorie, badania, praktyki społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)