Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Jan Jakub z Finneganów



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Szostak, Wit
Szmidt Olga

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Szostak, Wit
Szmidt Olga

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Szostak, Wit
Szmidt Olga