Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego

Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kosior, Wojciech [SAP14001714] pl
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:39:30Z
dc.date.available 2015-04-21T09:39:30Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5365
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego pl
dc.title.alternative Jesus and the Christians in the Jewish tradition in the context of the contemporary Jewish-Christian dialogue pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 359-383 pl
dc.identifier.weblink http://estetykaikrytyka.pl/art/27/eik_27_17.PDF pl
dc.abstract.en The study concerns the image of Jesus and Christians as supplied by three groups of Jews: messianic, anti-messianic and Jewish intellectuals. The paper also deals with the semantic meanders of “dialogue” in the context of Jewish-Christian relations. A narrow understanding of the term (equivalent to the process of reciprocal and multi-dimensional acquaintance) is supplied. The figure of Jesus, as presented by both messianic and anti-messianic Jews, appears to be inhibiting the contemporary Jewish-Christian relations, being the flash point of dispute. Jewish intellectual’s perception of Jesus as a rich and meaningful metaphor facilitates the dialogue as a tool of reciprocal understanding. pl
dc.subject.pl Jezus pl
dc.subject.pl dialog międzyreligijny pl
dc.subject.pl judaizm pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl żydzi mesjanistyczni pl
dc.subject.en Jesus pl
dc.subject.en interreligious dialogue pl
dc.subject.en Judaism pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Messianic Jews pl
dc.description.volume 27 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.volume Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach