Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Znaczenie relacji współpracy w zarządzaniu publicznym

Znaczenie relacji współpracy w zarządzaniu publicznym

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Kożuch, Antoni pl
dc.contributor.editor Jędralska, Krystyna pl
dc.contributor.editor Dyduch, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2018-04-20T09:08:00Z
dc.date.available 2018-04-20T09:08:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7875-382-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53647
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Znaczenie relacji współpracy w zarządzaniu publicznym pl
dc.title.alternative The importance of collaborative relationships in public management pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego pl
dc.description.physical 259-269 pl
dc.abstract.pl Tradycyjnie oczekiwania obywateli koncentrują się na świadczeniu usług związanych z dostarczaniem czystych dóbr publicznych oraz użyteczności gospodarstwom domowym w zakresie, w którym zawodzą mechanizmy rynkowe. W ostatnich latach obserwowana jest presja na zapewnianie wysokiej jakości tych usług. Celem rozdziału jest wykazanie pozytywnego znaczenia wewnątrz- i międzyorganizacyjnych relacji współpracy w usprawnianiu zarządzania publicznego zorientowanego na potrzeby obywateli jako członków wspólnoty politycznej i terytorialnej. Podstawę wnioskowania tworzy krytyczna analiza naukowych ustaleń zawarta w międzynarodowej i krajowej literaturze przedmiotu. Praca ma charakter koncepcyjny. pl
dc.description.series Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-7875-383-4 pl
dc.title.container Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 36; liczba stron 369; liczba arkuszy wydawniczych 23; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach