Jagiellonian University Repository

Measuring Joycean influences on Flann O’Brien

pcg.skipToMenu

Measuring Joycean influences on Flann O’Brien

Show full item record

dc.contributor.author O'Sullivan, James pl
dc.contributor.author Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.contributor.author Eder, Maciej pl
dc.contributor.author Rybicki, Jan [SAP13006621] pl
dc.date.accessioned 2018-04-18T09:43:33Z
dc.date.available 2018-04-18T09:43:33Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53577
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Measuring Joycean influences on Flann O’Brien pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.pl Artykuł skupia się na analizie podobieństw stylometryczncyh między Jamesem Joyce’em a Flannem O’Brienem i wskazuje, które z dzieł autora Sweeneya wśród drzew są najbardziej joyce’owskie w duchu. Przedstawiono w nim wyniki szeregu analiz ilościowych, a następnie na ich podstawie zaproponowano interpretacje literaturoznawcze. Krytycy twórczości Briana O’Nolana, publikującego pod pseudonimem Flann O’Brien, już od dawna sugerowali, że jest on "uczniem Joyce’a". Celem opisanych tu badań było dostarczyć argumentów stylometrycznych na poparcie tej tezy. W niniejszym artykule wskazano zatem fragmenty powieści O’Briena, wykazujące największe podobieństwa stylometryczne do dzieł Joyce’a, wykorzystując uzyskane ustalenia do wsparcia dotychczasowych analiz argumentami o świeżej, statystycznej precyzji. pl
dc.abstract.en This paper examines the stylometric similarities between James Joyce and Flann O’Brien, demonstrating which works from the latter’s oeuvre are stylistically the most Joycean. We will outline the results of a series of quantitative enquiries focused specifically on Joyce and O’Brien, before offering a number of literary interpretations. It has long been argued that Brian O’Nolan, operating under the pseudonym of Flann O’Brien, is a disciple of James Joyce. This relationship remains a concern for scholars, and so our purpose here is to contribute some computational evidence to the discussion. We pinpoint those exact moments where O’Brien’s style is quantitatively similar to that of Joyce, using our results to re-engage existing arguments with renewed statistical precision. pl
dc.subject.pl stylometria pl
dc.subject.pl James Joyce pl
dc.subject.pl Flann O'Brien pl
dc.subject.en stylometry pl
dc.subject.en James Joyce pl
dc.subject.en Falnn O'Brien pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,36 pl
dc.identifier.doi 10.16995/dscn.288 pl
dc.identifier.eissn 1918-3666 pl
dc.title.journal Digital Studies = Le Champ Numérique pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Rybicki, Jan: 25%; Bazarnik, Katarzyna: 25%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 6 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska